Velkommen

Grosen & Svith Advokater er specialiseret i konfliktløsning med primært fokus på forsikrings-, erstatnings- og entrepriseret.

Som specialister i konfliktløsning kender vi de handlemuligheder, der er til rådighed, og vi kan derfor tilrettelægge processen optimalt fra begyndelsen både med henblik på strategi og procesøkonomi. Det betyder, at vores klienter får løst deres konflikter på den mest fordelagtige måde både juridisk, økonomisk og kommercielt.

For hver sag eller sagsporteføjle søger vi afklaret med vores klienter, hvordan og i hvilket omfang klienterne ønsker at blive inddraget i og orienteret om sagsforløbet. Vores sagsbehandling er med andre ord altid tilpasset vores klienters individuelle behov og ønsker.

Prismæssigt kan vi tilbyde konkurrencedygtige salærtakster og individuelt tilpassede afregningsmodeller samt løbende orientering om udgifterne til sagsførelsen. Det er vores mål, at vores klienter altid skal være fuldt orienteret om, hvad sagsprocessen har kostet, og hvad den potentielt yderligere vil koste.   

Udover at være partsrepræsentanter, kan vi også tilbyde at være uvildige mediatorer.

 

 

Grosen & Svith Advokater • Gammel Kongevej 1 • 1610 København V • Telefon: 88 51 01 09 • Fax: 88 51 00 21 • Mail: mail@grosen-svith.dk • CVR: 34 40 19 93