KLIENTOPLYSNINGER 

Formål og baggrund:

Formålet med disse klientoplysninger er at opfylde vores almene oplysningspligt i henhold til de advokatetiske regler. 

Grosen & Svith Advokater I/S er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark. Vi er desuden registreret hos Advokatsamfundet og er en del af dette. 

Generelt: 

Alle advokater hos Grosen & Svith Advokater:  

Kontaktoplysninger: 

Grosen & Svith Advokater I/S 
Bredgade 30 
1260 København K 

Tlf. 24831042 
Mail:  

CVR.nr. 34 40 19 93 

Forsikring: 

Hos Grosen & Svith Advokater har vi tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Forsikringsselskab: 
HDI Global Specialty SE Denmark 
Indiakaj 6, 1. 
2100 København Ø 

Opdrag og prisoplysninger: 

Grosen & Svith Advokater bistår både klienter i erhvervsforhold og forbrugerforhold. 

I begge tilfælde vil klienterne i forbindelse med indgåelse af aftale om bistand, skriftligt modtage oplysninger om de vigtigste elementer i den forventede bistand. 

I erhvervsforhold kan klienter få et begrundet overslag over det forventede honorar og øvrige omkostninger forbundet med bistanden. Hvis det samlede honorar viser sig at afvige fra overslaget, vil klienten blive oplyst om dette så hurtigt som muligt. 

I forbrugerforhold vil klienter altid få et begrundet overslag over det forventede honorar og de øvrige omkostninger forbundet med bistanden. Beløbene oplyses inklusive moms. Hvis det samlede honorar viser sig at afvige fra overslaget, vil klienten skriftligt og så tidligt som muligt blive orienteret herom på en klar og entydig måde. 

Klagemulighed: 

Såfremt der skulle opstå behov for at indgive klager vedrørende vores adfærd som advokater eller om vores honorarer, kan der klages til Advokatnævnet. 

Advokatnævnet 
Kronprinsessegade 28 
1306 København K 
Tlf. 33969798 
Mail: