Vi arbejder med forsikringsret, erstatningsret, entrepriseret, tvistløsning

Arbejdsområder

Forsikringsret

Vi kan bistå med førelse af rets- og voldgiftssager, sager ved Ankenævnet for Forsikring, mediation, sagsbehandling samt generel rådgivning vedrørende:

 • Indtegningsmæssige forhold/urigtige risikooplysninger
 • Dækningsomfang
 • Mistanke om forsikringssvindel
 • Regressager
 • Udarbejdelse af forsikringsvilkår

Erstatningsret

Vi kan bistå med førelse af rets- og voldgiftssager, mediation, sagsbehandling samt generel rådgivning vedrørende:

 • Personskader herunder arbejdsskader
 • Rådgiveransvar
 • Produktansvar
 • Erhvervsansvar
 • Ansvar for offentlige myndigheder
 • Ansvar for private herunder børns erstatningsansvar

Entrepriseret

Vi kan bistå med førelse af rets- og voldgiftssager, syn og skøn, mediation, sagsbehandling samt generel rådgivning vedrørende:

 • Mangler
 • Krav pga. forsinkelse af byggeriet
 • Krav for ekstraarbejder
 • Ansvar for byggeriets rådgivere
 • Entrepriseforsikring
 • Byggeskadeforsikring

Tvistløsning

Udover tvistløsning indenfor vores specialeområder, bistår vi også med løsning af tvister indenfor andre områder, i det omfang vi vurderer, at vi er kompetente dertil. Det kan være i form af:

 • Førelse af rets- og voldgiftssager
 • Mediation
 • Ankenævnsbehandling
 • Udenretlige forligsforhandlinger

Team

Kristian Svith

Advokat
+45 24 83 09 25
   

Carsten Grosen

Advokat
+45 24 83 10 42
   

Nicklas Poulsen

Advokat
+45 27 89 90 99
   

Michelle Lyager Finninge

Advokat
+45 20 45 52 42
   

Søren Malmose

Administrativ medarbejder

 

Kontakt